Přihlášení do klientské sekcePolitika kvality R.D.Engineering s.r.o. Pardubice

spočívá v:

- trvalém uspokojování potřeb zákazníků dodávkami kvalitních výrobků a neustálém zvyšování jejich úrovně

- vytvoření podmínek, za nichž kvalita bude prvořadým kritériem výrobku od prvního kontaktu s odběratelem či dodavatelem, až do konce životního cyklu výrobku

- takovém jednání všech pracovníků podniku, které směřuje k neustálému zlepšování pracovních činností

- stimulaci všech opatření směřujících ke zvyšování kvality

- snižování negativních vlivů z činnosti společnosti na životní prostředí

- v důsledném dodržování legislativních a jiných předpisů vztahujících se k činnosti R.D.Engineering s.r.o.

 

K plnění těchto základních bodů slouží zejména tyto kroky:

a. Zajistit, aby všichni vedoucí pracovníci byli primárně odpovědni a kompetentní za zvyšování kvality

b. Vedoucí pracovníci společnosti musí učinit taková opatření, aby všichni pracovníci byli zapojeni do péče o kvalitu a její zvyšování

c. Zvyšování kvality musí být nepřetržitý proces, který je soustavně sledovaný

d. Celá činnost firmy se musí řídit požadavky zákazníků a uživatelů a to jak uvnitř podniku, tak i mimo něj

e. Subdodavatelé musí být zapojeni do podnikem stanovené politiky kvality

f. Věnovat velkou pozornost výchově a vzdělávání pracovníků

g. Učinit taková opatření, aby si politiku kvality osvojil každý zaměstnanec podniku.

h. Aby bylo možno v podniku realizovat politiku kvality, vytváří pro to vedení odpovídající předpoklady v organizační struktuře, zodpovědnosti, postupech, procesech a zdrojích potřebných k realizaci řízení kvality

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace