Přihlášení do klientské sekceV souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti:

R.D.Engineering s.r.o.
Štrossova 86
Pardubice
IČ: 60109581, DIČ: CZ60109581

Spisová značka C 5326, Krajským soud v Hradci Králové, datum zápisu 1. ledna 1994,
Vám níže poskytujeme souhrn informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, zahrnují: 
- jméno a příjmení nebo název společnosti
- kontaktní adresní údaje včetně e-mailové adresy a telefonního čísla
- rodné číslo a datum narození
- finanční údaje včetně čísla účtu, IČ, DIČOsobní údaje získáváme přímo od Vás nebo od Vašich zaměstnanců zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu.

 

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme zejména na:
- vystavování faktur a dodacích listů
- komunikaci s Vámi a správu našeho smluvního vztahu včetně plnění obchodních smluv a závazků
Vaše osobní údaje uchováváme, jen pokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:
- je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
- je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností 
- jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas.

 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
- orgánům státní správy, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje

 

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:
- právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje,  jaká jsou Vaše práva; 
- právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany RDE
- právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
- právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;
- právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
- právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro přímý (direct) marketing
- právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
- právo podat stížnost na: 
Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

 

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů. 
Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace