RADARY

Měření rychlosti se řidiči obávají. Slouží jako výstraha, neboť při překročení nejvyšší povolené rychlosti se musí počítat s peněžní pokutou a od zavedení bodového systému také se ziskem bodů. Exekuce zákona je ale jen jedna stránka věci. Naproti tomu prevence a dopravní výchova přispívá k uvědomění a morálnímu rozvoji každého účastníka silničního provozu

Odhalením rychlosti je podpořena bdělost řidiče, současně působí i určitý "sociální tlak", protože každý poblíž silnice může vidět, jak rychle řidič jede. Protože mnoho místních lidí jezdí příliš rychle, aniž si to uvědomuje, dokáže je toto zařízení donutit k větší pozornosti. Proto jsou měřiče rychlosti s velkým ukazatelem přínosem k aktivní dopravní výchově a následovně vedou ke snížení nebezpečných rychlostí. Pomocí prokazatelného dlouhodobého působení může být zřetelně zvýšena bezpečnost před školami, školkami, nemocnicemi, domovy důchodců, místními vjezdy, obytnými zónami apod.

článkyčlánky