ROZHLAS

Obecní (místní) rozhlasy a menší ozvučovací systémy se vždy uplatňovaly a stále uplatňují jako klasické informační a vyrozumívací prostředky v obcích a městech, ale také ve školách, sportovních areálech, obchodech, továrních halách a komplexech, na letištích, apod. Jejich základními výhodami jsou snadná obsluha a rychlé šíření informací pro široké množství posluchačů najednou.

Moderní technologie dnes umožňují budování rozhlasových systémů, při nichž lze např. kombinovat přenos signálu po kabelech i bezdrátově, které umožňují selektivní zapínání a vypínání pouze jednotlivých ozvučných míst nebo jejich skupin, které umožňují vzdálené nastavování hlasitosti ozvučných míst, nebo které umožňují interaktivně sledovat stav (poruchy) ozvučných míst (tzv. obousměrné systémy).

článkyčlánky