CERTIFIKACE

Aplikační partner společnosti Motorola

V roce 2014 získala společnost R.D.Engineering s.r.o. certifikát akreditovaného partnera společnosti Motorola.

 

Oficiální distributor společnosti Vertex

V roce 2014 získala společnost R.D.Engineering s.r.o. status oficiálního distributora společnosti Vertex.


Autorizovaný distributor společnosti Holmco
V roce 2014 získala společnost R.D.Engineering s.r.o. opět status autorizovaného distributora společnosti Holmco.


Národní bezpečnostní úřad
V roce 2010 získala společnost R.D.Engineering s.r.o. od Národního bezpečnostního úřadu "Potvrzení podle § 121, odst. 1 z. č.412/2005Sb. o ochraně utajovaných skutečností".

 

Systém jakosti ISO 9001
V roce 2014 získala společnostR.D.Engineering s.r.o. osvědčení o recertifikaci dle ISO 9001 do roku 2017


EKO-KOM
R.D.Engineering s.r.o. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

 

Empower
Od roku 2016 jsme partnerem v oblasti profesionálních radiostanic, MOTOTRBO a TETRA radiových sítích včetně vzdělávacích programů a podpory prodeje.

 

Tetra
Od roku 2016 jsme aplikačním partnerem v radiových sítích TETRA. 

 

článkyčlánky