REFERENCE

RÁDIOVÉ SÍTĚ

Celorepublikové radiové sítě Horská služba ČR, o.p.s.
Horská služba ČR, o.p.s. - 14 převaděčů, 80 základnových, 30 mobilních a 270 přenosných radiostanic.

Komerční banka - 11 převaděčů, 100 základnových, 400 mobilních a 500 přenosných radiostanic.

Vězeňská služba- stuhová síť, 7 stanovišť infrastruktury, 80 převaděčů, 305 základnových, 400 mobilních a 1700 přenosných radiostanic.

Lokální radiové sítě
Ústřední celní správa Praha

20 okresních HZS

Báňská ZS Ostrava

Jaderná elektrárna Dukovany

 

RÁDIOVÉ SYSTÉMY

Analogové synchronní radiové systémy
Hasičský záchranný sbor hl. m. Praha - Synchronní radiový systém Motorola, systém je součástí JBS Praha.

Záchranná služba hl. m. Praha - Synchronní radiový systém Motorola, systém je součástí JBS Praha.

Jihočeská energetika, a.s. - Synchronní trunkingový radiový systém Motorola MPT 1327.

Digitální radiové systémy
Dimetra (TETRA) Praha - Digitální trunkingový systém Dimetra (TETRA) Motorola v Praze.

Informační radiové systémy
Škoda-Auto, a.s. Mladá Boleslav - Integrovaný radiový informační systém IRIS pro sledování pohybu vozidel uvnitř závodu.

TEPO, a.s. Kladno - Řídící informační systém tepelného hospodářství Kladno.

 

SIRÉNY A OBECNÍ ROZHLASY

Systémy hromadného vyrozumívání obyvatelstva
BIOCEL Paskov a.s. - Jednotný systém svolávání a vyrozumívání (JSVV).

Obec Prachovice - Svolávací systém SDH Prachovice vč. zařazení sirény do systému JSVV.

PARAMO, a.s. Pardubice - Svolávací systém Hasiči Paramo.

Oblast HS Krkonoše - HS Špindlerův Mlýn - Svolávací systém HS Špindlerův Mlýn.

Obchodní centrum Nový Smíchov - Napojení místního rozhlasu do systému JSVV.

Obchodní centrum Billa Pardubice - Napojení místního rozhlasu do systému JSVV.

Městský úřad Hlinsko - Svolávací systém MÚ Hlinsko.

článkyčlánky