POLITIKA JAKOSTI

Politika jakosti společnosti R.D.Engineering s.r.o. spočívá v:

 • trvalém uspokojování potřeb zákazníků dodávkami kvalitních výrobků a neustálém zvyšování jejich úrovně
 • vytvoření podmínek, za nichž kvalita bude prvořadým kritériem výrobku od prvního kontaktu s odběratelem či dodavatelem, až do konce životního cyklu výrobku
 • takovém jednání všech pracovníků podniku, které směřuje k neustálému zlepšování pracovních činností
 • stimulaci všech opatření směřujících ke zvyšování jakosti

 

Z těchto základních bodů politiky jakosti realizuje vedení R.D.Engineering s.r.o. Pardubice následující cíle jakosti:

 1. Zajistit, aby všichni vedoucí pracovníci byli primárně odpovědni a kompetentní za zvyšování jakosti
 2. Vedoucí pracovníci společnosti musí učinit taková opatření, aby všichni pracovníci byli zapojeni do péče o jakost a její zvyšování
 3. Zvyšování jakosti musí být nepřetržitý proces, který je soustavně sledovaný
 4. Celá činnost firmy se musí řídit požadavky zákazníků a uživatelů a to jak uvnitř podniku, tak i mimo něj
 5. Subdodavatelé musí být zapojeni do podnikem stanovené politiky jakosti
 6. Věnovat velkou pozornost výchově a vzdělávání pracovníků
 7. Učinit taková opatření, aby si politiku jakosti osvojil každý zaměstnanec podniku
 8. Aby bylo možno v podniku realizovat politiku jakosti, vytváří pro to vedení odpovídající předpoklady v organizační struktuře, zodpovědnosti, postupech, procesech a zdrojích potřebných k realizaci řízení jakosti.

článkyčlánky